Η Polymnia αποτελεί μία πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Get Involved και αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της προσυνεδριακής και συνεδριακής εμπειρίας. Δημιουργήθηκε το 2020 -στην περίοδο του Covid 19 και του distant learning- και αποτελεί μια one-stop platform, στην οποία αναρτάται το σύνολο των αρχείων και των πληροφοριών που χρειάζονται κατά τις διαδικασίες του Συνεδρίου.

Η Polymnia είναι μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών του Συνεδρίου, καθώς συμβάλει στην ύπαρξη διαδραστικότητας μεταξύ των συνέδρων ανεξαρτήτως συνθηκών. Μέσω της Polymnia οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό, να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του Συνεδρίου, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του Συνεδρίου. Χρήστες της Polymnia είναι οι σύνεδροι, η ομάδα Staffs και η οργανωτική ομάδα του Συνεδρίου.

 

Αναλυτικά, κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει η Polymnia:

Networking: Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στην Polymnia με τους λογαριασμούς τους σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και να δημοσιοποιήσουν γενικές πληροφορίες για τον εαυτό τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν από την αρχή της προσυνεδριακής περιόδου να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν με άλλους συμμετέχοντες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και background. Με άλλα λόγια ένα εσωτερικό μέσο δικτύωσης για το συνέδριο.

Υλικό Προετοιμασίας: Το σύνολο του υλικού προετοιμασίας αναρτάται στην Polymnia έτσι ώστε οι σύνεδροι να έχουν πρόσβαση και να ανατρέχουν σε αυτό όποτε το επιθυμούν. Παράλληλα, μπορούν και οι ίδιοι να αναρτούν αρχεία, τα οποία μπορούν να κρατούν ιδιωτικά (σημειώσεις) ή να τα μοιράζονται με τους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας (εισηγήσεις).

Private & Group Messaging: Η Polymnia διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο κατά την διάρκεια της προσυνεδριακής, όσο και της συνεδριακής περιόδου.

Συνεχής ενημέρωση: Η ομάδα της Get Involved μέσω της Polymnia ενημερώνει συνεχώς τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προγραμματίζει και αναρτά τις κλήσεις προετοιμασίας του συνεδρίου και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες.

Για να συνδεθείτε με την Polymnia παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης παρακάτω πατήστε εδώ.