Η Polymnia αποτελεί πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Get Involved και αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της συνεδριακής εμπειρίας. Αναπτύχθηκε το 2020 – στην περίοδο του Covid 19 και του distant learning-  και αποτελεί μια one-stop platform, στην οποία αναρτάται το σύνολο των αρχείων και των πληροφοριών που χρειάζονται κατά τις διαδικασίες του Συνεδρίου.  Η Polymnia αποτελεί μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών του Συνεδρίου, καθώς συμβάλει στην ύπαρξη διαδραστικής παρουσίας σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Μέσω της Polymnia οι χρήστες είναι σε θέση να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό, να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του Συνεδρίου, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του Συνεδρίου. προσυνεδριακής εμπειρίας και στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων του Συνεδρίου. Χρήστες της Polymnia είναι οι σύνεδροι και η οργανωτική ομάδα του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Αναλυτικά, κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει η Polymnia:

Networking: Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να συνδέσει τον λογαριασμό του/της στην Polymnia με τους λογαριασμούς του/της σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και να δημοσιοποιήσει γενικές πληροφορίες για τον εαυτό του/της. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί από την αρχή της προσυνεδριακής περιόδου να εντοπίσει και να επικοινωνήσει με άλλους συμμετέχοντες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και background. Με άλλα λόγια ένα εσωτερικό social media για το συνέδριο.

Υλικό Προετοιμασίας: Το σύνολο του υλικού προετοιμασίας αναρτάται στην Polymnia έτσι ώστε οι σύνεδροι να έχουν πρόσβαση και να αντρέχουν σε αυτό όποτε το επιθυμούν. Παράλληλα, μπορούν και οι ίδιοι να αναρτούν αρχεία, τα οποία μπορούν να κρατούν ιδιωτικά (σημειώσεις)  ή να τα μοιράζονται με τους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας (εισηγήσεις).

Private & Group Messaging: Η Polymnia διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων τόσο σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο κατά την διάρκεια της προσυνεδριακής, όσο και της συνεδριακής περιόδου.

Συνεχής ενημέρωση: Η ομάδα της Get Involved μέσω της Polymnia ενημερώνει συνεχώς τους συμμετέχοντες για τις εξελίξεις του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προγραμματίζει και αναρτά τις κλήσεις προετοιμασίας του συνεδρίου και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την επίλυση του όποιου ζητήματος.

Για να συνδεθείτε με την Polymnia παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης παρακάτω πατήστε εδώ.