In House Reports

Θεμελιώδη στόχο της Get Involved αποτελεί η ανάδειξη των συγχρόνων οικονομικών ζητημάτων σε φοιτητές κάθε επιπέδου. Για την επίτευξη αυτού χρησιμοποιούνται διαφορά μέσα και προσεγγίσεις. Στόχος των Get Involved Events αποτελεί η διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν στο επίκεντρο τον ή την συμμετέχοντα αλλά και να παρέχουν την πλήρη και συνολική εικόνα των εξεταζόμενων θεματικών. Η Get Involved έχει δημιουργήσει επιστημονικές ημερίδες και workshops, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και διαδικτυακά.

ECB Listens

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζική εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη «Η ΕΚΤ σάς ακούει» στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της, προτρέποντας το ευρύ κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για μια σειρά θεμάτων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν τέσσερις κυρίες ερωτήσεις:

  • Ποια είναι η σημασία της έννοιας «σταθερότητα των τιμών» για εσάς;
  • Ποιες είναι οι οικονομικές σας ανησυχίες και προσδοκίες;
  • Ποια άλλα θέματα έχουν σημασία για εσάς;
  • Πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με εσάς;

 

Η Get Involved έπειτα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να δημιουργήσει σε εθελοντική βάση μια ολιστική αναφορά σχετική με τα θέματα που εκτέθηκαν από την ΕΚΤ μέσω του 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα πορίσματα του «ECB Listens: 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ», περιέχουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις των συμμετεχόντων της. Παράλληλα αξιολογήθηκε εάν και σε τι βαθμό μεταβλήθηκαν οι απόψεις αλλά και η κατανόηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις λειτουργίες της ΕΚΤ.

Οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του συνεδρίου είχαν την ευκαιρία, να συμμετέχουν στις κλήσεις προετοιμασίας με την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, να επεξεργαστούν με λεπτομέρεια τους οδηγούς μελέτης της Προσομοίωσης και να παρακολουθήσουν 10 κεντρικές ομιλίες από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με εκτεταμένη εμπειρία στον οικονομικό τομέα και τη τραπεζική και να συζητήσουν για πάνω από δύο μέρες για κάποια από τα θέματα που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ.

e-Democracy Project: Final Report

Για να δοθούν οι σωστές απαντήσεις, πρώτα οφείλουν να τεθούν οι σωστές ερωτήσεις. Ακολουθώντας αυτή την αρχή η Get Involved και το UN SDSN Youth Greece συνεργαστήκαν για την διοργάνωση του πρώτου διαδικτυακού συνεδρίου τους το e- Democracy Project στις 25 Απριλίου, 2020. Ο στόχος του e- Democracy Project ήταν η ανάδειξη των προβληματισμών αλλά και των προκλήσεων που ήρθαν στην επιφάνεια από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 στους τομείς της Οικονομικής Επιστήμης, της Πολιτικής Επιστήμης αλλά και της Δημόσιας Υγείας. Ακολουθηθήκαν καθ’ όλη την διαδικασία του διαδικτυακού συνεδρίου αρχές και μέθοδοι βιωματικής εκπαίδευσης και διεπιστημονικότητας.

Οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές, Οικονομικών, Νομικών και άλλων σχολών, και χωρίστηκαν σε 3 επιτροπές: την επιτροπή της Οικονομικής Επιστήμης, την επιτροπή των Πολιτικών Επιστημών αλλά και την επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Σε κάθε σύνεδρο είχε σταλθεί ο οδηγός της επιτροπής του όπου είχαν παρατεθεί ορισμένα γεγονότα και οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που απορρέαν από αυτά. Αν και οι οδηγοί της κάθε επιτροπής ήταν ξεχωριστοί ακολουθούσαν παρόμοιες θεματικές. Οι κύριες θεματικές που αναδείχθηκαν ήταν η εξελισσόμενη σχέση κράτους και ιδιωτικού τομέα, η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά και οι δυνητικοί κίνδυνοι χρήσης της, και ο ρόλος των υπερεθνικών ενώσεων στην εποχή του Covid-19.

Κάθε επιτροπή είχε δυο συντονιστές που ήταν υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της διαδικασίας αλλά και της ποιότητας του διαλόγου. Η συμβολή τους στο e-Democracy Project ήταν καθοριστική, τόσο με την τήρηση των κανόνων διαδικασίας αλλά και με τις γνώσεις τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Καραμάλη Παντελεήμων και Κατσανεβάκη Νικόλαο για τον άριστο συντονισμό της επιτροπής της Οικονομικής Επιστήμης, τον Καλαϊτζή Αθανάσιο και την Κουκουλά Βασιλική για την εξαιρετική δουλειά τους στην επιτροπή των Πολιτικών Επιστημών και τους Μπαλλή Αντώνη και Βασιλειάδη Νικόλαο για την απαράμιλλης σημασίας συμβολή τους στην επιτροπή Δημόσιας Υγείας.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου είχαν και οι συμμετέχοντες. Ανεξαρτήτως της επιστημονικού υποβάθρου τους συνέβαλαν με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις τους πάνω στα εξεταζόμενα θέματα, αναλύοντας σε αρκετές περιπτώσεις τεχνικά και πολύπλοκα ζητήματα. Απέδειξαν ότι ακόμα και σε δύσκολες περιόδους οι νέοι έχουν λόγο και μπορούν να συμβάλουν θετικά, τουλάχιστον, στην συζήτηση για το αύριο.