Συχνές Ερωτήσεις

Η αποτελεσματική επικοινωνία του Συνεδρίου αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ομάδας της Get Involved. Για τον λόγο αυτό, επικοινωνεί με το κοινό του Συνεδρίου προκειμένου να μεταφέρουν τις οποίες απορίες και αυτές να απαντηθούν. Σε αυτό το σημείο έχουν συλλεχθεί οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που μας έχουν επικοινωνηθεί.

Προσυνεδριακή Προετοιμασία:

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ δεν περιορίζεται μόνο στις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης. Η προσυνεδριακή προετοιμασία ξεκινάει με την ολοκλήρωση της εγγραφής κάποιου/κάποιας συνέδρου μέχρι την έναρξη του Συνεδρίου [Training Day] και περιλαμβάνει την διεξαγωγή κλήσεων προετοιμασίας, αλλά και την αποστολή οδηγών μελέτης για τα εξεταζόμενα ζητήματα.

Δομή Επιτροπών:

Η δομή του Συνεδρίου έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο που να προάγει την ομαδικότητα και την διεπιστημονικότητα. Στα πλαίσια της μεγιστοποίησης της κατανόησης των διαδικασιών και συζητήσεων στην ΕΚΤ, στο συνέδριο οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις αρμοδιότητες του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Εσωτερικά γίνεται καταμερισμός σε δύο επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν τις διαφορετικές θεματικές που αναφέρονται στον οδηγό μελέτης. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται ώστε να ταιριάζει το προφίλ των συνέδρων με την εκάστοτε συζήτηση, ενώ το κάθε κράτος εκπροσωπείται ανά επιτροπή με Double Delegation.

Στόχοι Συνεδρίου:

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ έχει αναπτυχθεί γύρω από τους πυλώνες της προώθησης της οικονομικής παιδείας και συγκεκριμένα της κατανόηση των προκλήσεων της Ζώνης του Ευρώ, της μέγιστης συμπερίληψης φοιτητών ανεξάρτητα του επιστημονικού πεδίου, της διάδοση της εγκυρότερης και πιο εμπεριστατωμένης οπτικής στους καίριους οικονομικούς προβληματισμούς που εξετάζονται στο συνέδριο και του κάθετου και οριζόντιου Networking για τους φοιτητές.

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπών:

Για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συνεδρίου έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι Κανόνες Λειτουργίας που καλύπτουν το σύνολο των ενδοσυνεδριακών ζητημάτων. Οι σύνεδροι λαμβάνουν αντίγραφο του βιβλίου αυτού, ενώ με την τήρησή τους είναι επιφορτισμένα τα προεδρεία των επιτροπών.

Polymnia:

Αποτελεί εσωτερική πλατφόρμα της Get Involved για την φιλοξενία διαδικτυακών και υβριδικών εκδηλώσεων. Συνδυάζει χαρακτηριστικά των Social Media -όπως η αλληλεπίδραση σε ζωντανό χρόνο- με τα απαραίτητα επιστημονικά χαρακτηριστικά για την διεξαγωγή ενός διαδραστικού συνεδρίου. Στόχος της είναι να μεγιστοποιήσει την συνεδριακή εμπειρία κάθε δράσης και να λειτουργεί ως One Stop Platform.

Dress Code:

Στη διάρκεια του Συνεδρίου τηρείται dress code που αντιστοιχεί σε επαγγελματικό χώρο σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς τυποποιημένης επαγγελματικής ενδυμασίας. . Η ένδυση των συνέδρων συμβαδίζει με τη σοβαρή προσπάθεια που αυτοί καταβάλλουν, ενώ είναι ανάλογη και των υψηλών προσκεκλημένων που παρευρίσκονται σε αυτό. Η ευρύτερη λογική είναι αυτή του business casual.