Στη διάρκεια του Συνεδρίου τηρείται dress code που αντιστοιχεί σε επαγγελματικό χώρο σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς τυποποιημένης επαγγελματικής ενδυμασίας. Η ένδυση των συνέδρων συμβαδίζει με τη σοβαρή προσπάθεια που αυτοί καταβάλλουν, ενώ είναι ανάλογη και των υψηλών προσκεκλημένων που παρευρίσκονται σε αυτό. Συγκεκριμένα:

  • Για τους άνδρες συστήνεται το business casual με το κουστούμι να αποτελεί την καλύτερη επιλογή,
  • Αντίστοιχα, το κοστούμι και η business casual ένδυση συστήνεται και για τις γυναίκες, ενώ επιλογές που συνάδουν με την ανωτέρω λογική είναι αποδεκτές.