Επισκόπηση των εξεταζόμενων ζητημάτων – Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Με το πέρας των 4ήμερων διεργασιών του Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές στις 13/12, ολοκληρώνεται μια σειρά ανακοινώσεων για τους ομιλητές που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην training day και συνέβαλαν στην εποικοδομητική αυτή εμπειρία για τους φοιτητές. Ακολουθώντας τη σειρά ομιλιών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά:

  • τον κ. Χρήστο Γκόρτσο,  Καθηγητή Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του European Banking Institute (EIB)
  • Τον κ. Κωνσταντίνο Δράκο Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο κ. Γκόρτσος, στην εισήγησή του πραγματοποίησε μια επισκόπηση των ζητημάτων που απασχόλησαν το φετινό συνέδριο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην πολιτική της Ε.Κ.Τ., η οποία τελεί υπό αναθεώρηση, όπως υποδηλοί και η πρόσφατη έκθεση στρατηγικής που δημοσίευσε. Ο καθηγητής επεσήμανε πως αυτή η αναθεώρηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση της Πανδημίας SARS-CoV-2 και στα μέτρα που αναγκάστηκε να λάβει η Ε.Κ.Τ. για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντικείμενο, όμως, της ομιλίας του αποτέλεσε και το ψηφιακό νόμισμα, το οποίο εντάσσεται στην νέα στρατηγική πολιτικής της Ε.Κ.Τ. ως άμεσος στόχος της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο νομικό έρεισμα για την καθιέρωσή του. Ταυτοχρόνως, αναφέρθηκε στα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της Ε.Κ.Τ. και στο θεμελιώδη στόχο της, ο οποίος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, όπως αυτός προκύπτει από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) και ειδικότερα από το άρθρο 127 αυτής. Τέλος, ο κ. Γκόρτσος τοποθετήθηκε και επί της θεματικής του ESG, υπογραμμίζοντας τη σημασία και των τριών παραγόντων (Περιβαλλοντικός, Κοινωνικός, παράγοντας Διακυβέρνησης) για την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προειδοποίησε για τους λειτουργικούς κινδύνους που συνεπάγεται η μη επίδειξη δέουσας επιμέλειας στα ζητήματα ESG. 

Ο κ. Δράκος, στην ομιλία του εστίασε στο ζήτημα των ψηφιακών νομισμάτων και, ειδικότερα, στις ευκαιρίες και προκλήσεις που αυτά παρουσιάζουν. Συγκεκριμένα, επεσήμανε το ρόλο των κρυπτονομισμάτων ως εναλλακτικών συναλλαγμάτων, ενώ, στη συνέχεια, εστίασε στο ψηφιακό ευρώ, ως έναν άξονα της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μάλιστα, δεν παρέλειψε την αναφορά στα οφέλη από τη χρήση ενός ψηφιακού ευρώ, καθώς και στα χαρακτηριστικά που απαιτείται να διαθέτει μία τέτοια μορφή συναλλάγματος. Τέλος, προειδοποίησε για ενδεχόμενους κινδύνους που προκαλούνται από την καθιέρωση τέτοιων ψηφιακών νομισμάτων και τόνισε την αναγκαιότητα για επιμελή και συστηματικό σχεδιασμό τους, με στάθμιση των κινδύνων που δύνανται να προκύψουν από τη χρήση τους.

Για να δείτε το πρόγραμμα  της Training Day εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα  της Training Day στα αγγλικά πατήστε εδώ.

Με χαρά και εκτίμηση,

Εκ μέρους της Get Involved 

Βασίλης Αγγελόπουλος 

Αντώνης Ευσταθιάδης

Share this article