Απλά και πιο Σύνθετα Οικονομικά για όλους- Ευρετήριο Οικονομικών Ορών

Στα πλαίσια του κύριου σκοπού της διάδοσης και διεύρυνσης της οικονομικής παιδείας, η ομάδα της Get Involved αποφάσισε την συγγραφή του οικονομικού ευρετηρίου “Απλά και πιο Σύνθετα Οικονομικά για όλους- Ευρετήριο Οικονομικών Όρων”.

Στόχος του ευρετηρίου είναι να αναδείξει ολιστικά ενά σημαντικό σύνολο οικονομικών όρων στα Ελληνικά και να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόησή τους, από κοινό ποικίλων επιστημονικών υποβάθρων, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει στη διάθεσή του μια αξιόπιστη και εύκολα προσβάσιμη πηγή ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη, εξ΄ου και η ηλεκτρονική και σε ελεύθερη μορφή δημοσίευσή του. 

Στο οικονομικό ευρετήριο αναπτύσσονται συνολικά 69 οικονομικοί όροι σε 6 θεματικές ενότητες. Εκτός της ανάλυσης της ομάδας της Get Involved παρατίθεται μεγάλος αριθμός πηγών για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στην πλειοψηφία των όρων. 

Οι ενότητες που καλύπτονται στα “Απλά και πιο Σύνθετα Οικονομικά για όλους- Ευρετήριο Οικονομικών Ορών” διασαφηνίζουν Γενικούς Όρους, – όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το Δημόσιο Χρέος και ο Νόμος της Προσφοράς και Ζήτησης – τη Δημοσιονομική Πολιτική – όπου και παρατίθεται σειρά ορισμών που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση σημαντικών οικονομικών όρων, όπως ο Κρατικός Προϋπολογισμός και το  Δημοσιονομικό Πλεόνασμα, που κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινή ενημέρωση – και τη Νομισματική Πολιτική, που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία χρήματος και τις συνθήκες χρηματοδότησης σε κάθε οικονομία. Στην συνέχεια, αναλύονται τα Είδη Αγορών και Αξιογράφων, – όπου επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση σε μια πληθώρα όρων που συναντιούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα – όπως και οι ορισμένες από τις πιο σημαντικές Πολιτικές και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, εξηγείται και η ευρύτερη κατηγορία Χρήμα και Συνάλλαγμα, και αναλύονται μια σειρά θεμάτων όπως οι διάφορες Μορφές του Χρήματος, η Ισοτιμία και η σημασία της, αλλά και τα κρυπτονομίσματα.

Εν κατακλείδι, φιλοδοξία μας είναι το ευρετήριο να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση σύνθετων και μη οικονομικών όρων, ανεξαρτήτως του επιστημονικού υπόβαθρου αλλά και του επιπέδου γνώσης του αναγνώστη.

Share this article