Συνεντεύξη της ομάδας της Get Involved στο Podcast της Uni.Ties