Ανακοινώση ενσωμάτωσης της τεχνολογίας του e_badge στα πιστοποιητικά του 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης

Συνεχίζοντας την ψηφιακή μετάβαση του Δ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ενισχύοντας το υπόβαθρο γνώσεων για τους συμμετέχοντες ανακοινώνουμε την ενσωμάτωση της τεχνολογίας του #E_badge στα πιστοποιητικά παρακολούθησης.

  • Με τον τρόπο αυτό οι σύνεδροι θα μπορούν να συνδέσουν τις γνώσεις που απέκτησαν με το προφίλ τους στο #LinkedIn, το ψηφιακό Βιογραφικό τους και άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες.
  • Συγκεκριμένα θα βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του/της συνέδρου να λάβει το απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης ή να λάβει την πιστοποίηση του #E_badge, η οποία θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις που θα εξετάζουν τις γνώσεις που αποκόμισε ο/η κάθε σύνεδρος.
  • Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ψηφιακό αποτύπωμα του Δ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι ίδιοι οι σύνεδροι-φοιτητές να είναι σε θέση να ενσωματώσουν με αξιοπιστία στο επαγγελματικό τους προφίλ τις γνώσεις που αποκόμισαν από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Get Involved.

 

Share this article