Διοικητική Οργάνωση

 

«Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ξεχωριστή θέση σε μια ομάδα, αποτελώντας ταυτόχρονα την κινητήρια δύναμη της, όσο και το συστατικό της επιτυχίας της. Γι’ αυτό, στη Get Involved εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα και τους ενισχύουμε επενδύοντας στα ξεχωριστά τους προτερήματα.»

 

 

Διευθύνων Εταίρος

Περιγραφή Θέσης:

Η θέση του Διευθύνοντος Εταίρου φέρει το ρόλο και την ευθύνη της Οργάνωσης των Δράσεων, της διαχείρισης του φορέα και της υλοποίησης του πλάνου στο οποίο καταλήγει το Συμβούλιο των Εταίρων. Ο Διευθύνων εταίρος εκλέγεται από τη ΓΣ της Get Involved.

Λειτουργεί σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

 

Εταίροι

Περιγραφή Θέσης:

Οι εταίροι αποτελούν τα ιδρυτικά στελέχη της Get Involved και έχουν την ευθύνη της εύρυθμης και εντός στόχων λειτουργίας της εταιρίας. Συμμετέχουν στο Συμβούλιο των Εταίρων

Το συμβούλιο των εταίρων απαρτίζεται από τα ιδρυτικά μέλη της Get Involved και είναι το όργανο το οποίο αποφασίζει για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση και τον σχεδιασμό των Εταιρικών Δράσεων.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

 

Mentors- Senior Associates

Περιγραφή Θέσης:

Οι Senior Associates είναι επιφορτισμένοι με ρόλο διευρυμένης συμμετοχής και εποπτείας ως προς τις εργασίες της ομάδας στην οποία συμμετέχουν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε δράσεις, όπως το συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ, σε συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή θα επανδρώνουν τα Skype ενημέρωσης με τους συμμετέχοντες. Η διοικητική ομάδα περιβάλει τους Senior Ambassadors με την μέγιστη εμπιστοσύνη και στηρίζοντας τη δουλειά και τη συνεισφορά τους έμπρακτα, και συνεργάζεται στενά μαζί τους στα επί μέρους project.

Συμμετέχουν σε ένα ειδικό Συμβούλιο Συνεργατών, το οποίο συστήνεται επίσημα, με μηνιαία συνεδρίαση το πρώτο Σ/Κ κάθε μήνα, όπου μπορούν να καταθέτουν ιδέες για τη βελτίωση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων ή προτάσεις για νέες δράσεις.

Από τη θέση αυτή, και έχοντας αποδεδειγμένα συνεισφέρει στην προσπάθεια της Get Involved, θεωρούμε πως από κοινού με τη Διοικητική Ομάδα είναι οι πλέον αρμόδιοι για να περνούν τη νοοτροπία της Get Involved  στα νεοεισερχόμενα μέλη.

Έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις δράσεις της Get Involved.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

  • Scientific Associates

Περιγραφή Θέσης:

Οι Scientific Associates είναι επιφορτισμένοι με ρόλο διευρυμένης συμμετοχής και εποπτείας ως προς τις επιστημονικές εργασίες της ομάδας στην οποία συμμετέχουν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε δράσεις, όπως η συγγράφη και δημοσιεύση ερευνών εκτελούν χρέη επιστημονικού επόπτη. Η διοικητική ομάδα περιβάλει τους Scientific Ambassadors με την μέγιστη εμπιστοσύνη και στηρίζοντας τη δουλειά και τη συνεισφορά τους έμπρακτα, και συνεργάζεται στενά μαζί τους στα επί μέρους project.

Έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις δράσεις της Get Involved.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

 

Ambassadors- Associates

Περιγραφή Θέσης:

Οι Ambassadors στελεχώνουν τα επιτελεία και τις ομάδες εργασίας της Get Involved, ενώ θα μπορούν από κοινού με τη Διοίκηση και τους Senior Ambassadors να φέρνουν προτάσεις πάνω στις υφιστάμενες δράσεις, ή νέες ιδέες για δράσεις.

Με τη σειρά τους, λόγω της συμμετοχής και της υψηλής προσπάθειάς τους για αναβάθμιση των δράσεων της Get Involved , θα απολαμβάνουν προνόμια ελεύθερης συμμετοχής σε δράσεις για των οποίων το περιεχόμενο εργάζονται.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε δράσεις, όπως το συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ, σε συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή θα μπορούν από κοινού με Senior Ambassadors να επανδρώνουν τα Skype ενημέρωσης με τους συμμετέχοντες.

Ως σώμα λειτουργούν με την εποπτεία του συμβουλίου των εταίρων και του διαχειριστή  Ανθρώπινου Δυναμικού.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

 

Junior Associates

Περιγραφή Θέσης:

Η θέση των Junior Associates αποτελεί το επίπεδο έναρξης της συνεργασίας με την Get Involved. Σε αυτό το σημείο ένας associate, μετά από σχετική συζήτηση με τους Εταίρους, θα αξιοποιείται στο πλαίσιο διάφορων ομάδων δράσης στα project της Get Involved. Θα εκπαιδεύεται στην εταιρική δραστηριότητα, ενώ θα συνεργάζεται άμεσα με Ambassadors και Mentors.

Η θέση αυτή και η θετική απόδοση σε αυτό το επίπεδο θα καθορίσει συνολικά τα βήματα της συνεργασίας. Ως σώμα λειτουργούν με την εποπτεία του συμβουλίου των εταίρων και του διαχειριστή  Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ ανάλογα του project στο οποίο συμμετέχουν λογοδοτούν στον εκάστοτε αρμόδιο.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.

 

Ερευνητικά Επιτελεία

Περιγραφή Θέσης:

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Get Involved και της παραγωγής αποτελεσμάτων με ερευνητικό πρόσημο έχουν διαμορφωθεί 3 ειδικά επιτελεία, που λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις.

Τα επιτελεία στελεχώνονται από το δυναμικό της εταιρείας με απόφαση του Συμβουλίου των εταίρων, ενώ πλαισιώνονται από ερευνητικούς συνεργάτες.

  • Το πρώτο αφορά στη συγγραφή των Οδηγών Μελέτης και της Ατζέντας Ημερήσιας Διάταξης για το συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ.
  • Το δεύτερο αφορά στις Οικονομικές Μελέτες συγχρόνων ζητημάτων της οικονομίας της Ευρωζώνης.
  • Το τρίτο αφορά στην διεξαγωγή Ετήσιων Ερευνών. Οι έρευνες αυτές εστιάζουν στη μελέτη οικονομικών φαινομένων και της συγγραφής τους προηγούνται η ανάλυσή των υπό εξέταση φαινομένων, με βάση υψηλά ερευνητικά πρότυπα, η διεξαγωγή σχετικών ερωτηματολογίων, η συλλογή αποτελεσμάτων και η πρόταση λύσεων εστιασμένων και εφαρμόσιμων στην Ελληνική Πραγματικότητα.

Λειτουργούν σε βάση εθελοντικής συνεργασίας με την εταιρεία.