Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί μια καινοτόμα εκπαιδευτική διαδικασία, που στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και τη διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση των Σύγχρονων Οικονομικών.

Το εγχείρημα, που διοργανώνεται με επιτυχία από το 2017 από την Get Involved, υποστηρίζεται από σημαντικούς φορείς, όπως το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε τρία στάδια

  • Προσυνεδριακή προετοιμασία, μέσα από χορήγηση λεπτομερών οδηγών μελέτης, οι οποίοι καταρτίζονται από τις Ερευνητικές Ομάδες της Get Involved και τελούν υπό την εποπτεία μελών του Advisory Board, ακαδημαϊκών, και στο πλαίσιο του Γ’ Συνεδρίου και της ΤτΕ.

  • Συναντήσεις και Skype calls πριν το συνέδριο ανάμεσα στην επιστημονική ομάδα και τους συνέδρους για την άρτια κατανόηση του επιστημονικού υλικού.

  • Στο πλαίσιο του συνεδρίου:

  1. μέσα από την Training Day, που θα διεξαχθεί με την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος στο Κεντρικό της Κατάστημα, η οποία και υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Get Involved στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιωματικής οικονομικής παιδείας στην Ελλάδα.

  2. Μέσα από την τετραήμερη βιωματική διαδικασία του συνεδρίου, όπου και οι σύνεδροι θα συνδιαμορφώσουν και θα συνθέσουν τα τελικά πορίσματα και θα αξιοποιήσουν το σύνολο των γνώσεων που τους παρέχονται σε αυτήν τη διαδικασία.

Ημερομηνία διεξαγωγής του Γ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ 13-16 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα. Για τους συνέδρους που το επιθυμούν θα υπάρχει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου ιδιωτική ξενάγηση στο μουσείο της ΤτΕ.

Η ευκαιρία για συμμετοχή δίνεται σε κάθε φοιτητή που επιθυμεί να γίνει μέρος αυτής της εμπειρίας! Με την υλοποίηση της αίτησης θα βρίσκεστε ένα βήμα πιο κοντά στην Συνεδριακή Εμπειρία που προσφέρει η Get Involved, μοναδική σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο!