1. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο συνέδριο;

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές όλων των βαθμίδων, καθώς και απόφοιτοι με ενδιαφέρον για τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής! Ακόμη και όσοι λόγω αντικειμένου σπουδών δεν έχουν ως κύριο γνωστικό πεδίο τα Οικονομικά, τη Νομική και τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση, καθώς η ενδελεχής προσυνεδριακή προετοιμασία και το υλικό μελέτης που παρέχεται από τη Get Involved προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις.

2. Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης;

Με την επιτυχή παρακολούθηση του 75% του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Από το 2020 έχει προστεθεί και ένα πιστοποιητικό γνώσης με την μορφή e-badge (αναγνωρίζεται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn), μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν πως απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις κατά τις διαδικασίες του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το τελευταίο είναι προαιρετικό.

3. Μπορεί να συμμετάσχουν φοιτητές που δε σπουδάζουν οικονομικά;

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποσκοπεί στην διεπιστημονική προσέγγιση των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων. Το σύνολο του υλικού προετοιμασίας και των προσυνεδριακών κλήσεων συμβάλουν στην κάλυψη του όποιου γνωστικού κενού από φοιτητές που δεν έχουν ως κύριο γνωστικό πεδίο τα οικονομικά. Ξεκάθαρα ενθαρρύνουμε και παροτρύνουμε όλους να λάβουν μέρος!

4. Ποιες είναι οι θεματικές του συνεδρίου;

Κάθε χρόνο οι θεματικές του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλάζουν βάσει των οικονομικών εξελίξεων στην Ζώνη του Ευρώ. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη και εκπαίδευση πάνω στα σύγχρονα και μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΚΤ και η οικονομία της Ευρωζώνης. Ενδεικτικές θεματικές που έχουν συζητηθεί είναι ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ζητήματα ESG στον χρηματοπιστωτικό τομέα, CBDC, διεύρυνση της ζώνης του ευρώ μεταξύ άλλων.

5. Τι αποκομίζει κάποιος από τη συμμετοχή του;

Επιδίωξη της Get Involved είναι το Συνέδριο να αποτελεί μια ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία για τους/τις συνέδρους, παρέχοντας ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη. Ο/Η σύνεδρος αποκομίζει γνώσεις πάνω στα μείζονα οικονομικά ζητήματα της Ζώνης του Ευρώ, επικοινωνεί με ακαδημαϊκούς, ανθρώπους της αγοράς και με ενεργούς φοιτητές με κοινά ενδιαφέροντα, ενώ έχει την ευκαιρία να μάθει και να συζητήσει στην Training Day με καταξιωμένες προσωπικότητες των θεσμών, του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς.

6. Γίνονται όλες οι αιτήσεις δεκτές;

Η δομή του Συνεδρίου, για την διασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας συμμετοχής, επιτρέπει την συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού ατόμων. Συγκεκριμένα, σε κάθε Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν 108 άτομα ως σύνεδροι και 16 άτομα ως μέλη Staff. Για τον λόγο αυτό οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει βιογραφικού και motivational letter (δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους λόγους συμμετοχής στο συνέδριο). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προτρέπουμε τον καθένα να κάνει αίτηση συμμετοχής, καθώς ο μόνος σίγουρος τρόπος να μην γίνει δεκτός κάποιος/α είναι με το να μην προσπαθήσει.

7. Υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας στη συμμετοχή;

Δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί στην συμμετοχή στο Συνέδριο. Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απευθύνεται σε φοιτητές, κάθε βαθμίδας και πρόσφατους αποφοίτους. Εφόσον πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για την συμμετοχή κάποιου/κάποιας ενδιαφερόμενου/μενης.

8. Παρέχεται εκπαιδευτικό/υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία των συνέδρων;

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Συνέδριο παρέχεται σε κάθε σύνεδρο εκτενές υλικό προετοιμασίας, όπως ο οδηγός μελέτης, το ευρετήριο οικονομικών όρων και ο οδηγός κράτους. Τα αρχεία αυτά συμβάλλουν στην μελέτη του/της συμμετέχοντα/ουσας πάνω στις θεματικές του Συνεδρίου, ανεξαρτήτως του επιστημονικού υποβάθρου του/της. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την “Προσυνεδριακή Προετοιμασία“.