Συχνές Ερωτήσεις

01.Τι είναι η Get Involved;

Η Get Involved ΑΜΚΕ, αποτελεί μια νεανική think tank που αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής παιδείας και την ανάδειξη σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων με διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της χρήσης σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων. Πρώτη της δράση ήταν το 1ο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον Δεκέμβριο του 2017, το οποίο αποτελεί σήμερα την κύρια δράση της. Από τότε έχει διοργανώσει, εκτός του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σειρά δράσεων όπως, μεταξύ άλλων, την έκδοση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού, επιστημονικές ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ημέρες καριέρας.

02.Σε τι κοινό απευθύνονται οι δράσεις της Get Involved;

Οι δράσεις της Get Involved απευθύνονται σε φοιτητές κάθε επιπέδου με επιστημονικό υπόβαθρο τα οικονομικά, νομικά και διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Επιδιώκεται ευρεία συμμετοχή, τόσο σε ηλικιακό επίπεδο όσο και σε επιστημονικό υπόβαθρο. Στις δράσεις της Get Involved, έχουν συμμετάσχει φοιτητές από 25 Πανεπιστήμια, 54 Τμήματα και 16 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

03.Τι προσφέρει στον συνέδρο η συμμετοχή στο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ;

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί την σημαντικότερη δράση σε φοιτητικό επίπεδο που συνδυάζει την οικονομική και νομική επιστήμη, με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων αλλά και την ανάδειξη της σημασίας της Νομισματικής Πολιτικής στην καθημερινότητα μας. Μέσω του Double Delegation οι σύνεδροι μαθαίνουν να συνεργάζονται με άτομα διαφορετικών επιστημονικών υποβάθρων. Παράλληλα, στο συνέδριο δίνεται η δυνατότητα networking μεταξύ των πιο επιστημονικά ενεργών φοιτητών.
Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποστηρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2019. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ.

04.Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για την συμμετοχή στο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ;

Η ελλειψη εξειδικευμένων γνώσεων δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τη συμμετοχή στο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ καθώς η οργανωτική ομάδα παρέχει σε ευλογο χρονικό διάστημα οδηγούς μελέτης για τις θεματικές του συνεδρίου. Με την παραλαβή των οδηγών μελέτης, ξεκινάει η προσυνεδριακή περίοδος όπου η οργανωτική επιτροπή μέσω ομαδικών αλλά και ατομικών κλήσεων ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τις διαδικασίες του συνεδρίου. Τέλος, η οργανωτική ομάδα του συνεδρίου επικοινωνεί με το σύνολο των συνέδρων για να τους παρέχει βοήθεια για οτιδήποτε χρειαστεί.

05.Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής;

Κατά την περίοδο αιτήσεων οι υποψήφιοι σύνεδροι καλούνται να συμπληρώσουν ορισμένες πληροφορίες τους στην φόρμα αιτήσεως, να επισυνάψουν βιογραφικό σημείωμα τους αλλά και να γράψουν ένα motivation letter, στο οποίο θα αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ. Με την λήξη της περιόδου αιτήσεων, η οργανωτική επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις που έχει λάβει και επιλέγει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών. Οι φοιτητές αυτοί, υστέρα από την επιλογή τους καλούνται να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους, οι σύνεδροι λαμβάνουν τους οδηγούς μελέτης και χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες του συνεδρίου.

06.Τι είναι Polymnia;

Η Polymnia αποτελεί μια εσωτερική πλατφόρμα που ανέπτυξε η Get Involved για την διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιωματικής μάθησης και η διασφάλιση της υψηλής συχνότητας αλληλεπίδρασης των συνέδρων. Η Polymnia είναι μια διαδραστική πλατφόρμα στην οποία ο κάθε χρήστης διαμορφώνει το προσωπικό προφίλ του, το συνδέει με τα υπόλοιπα social media και μπορεί να αναρτά υλικό, καθώς και να έχει πρόσβαση στους οδηγούς μελέτης που παρατίθενται από την οργανωτική επιτροπή. Παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους χρήστες, ενσωματώνεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης & η δυνατότητα κοινής επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.

07.Τι είναι το Future Economic Lab Journal;

Το Future Economic Lab Journal αποτελεί το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό της Get Involved. Συνοπτικά, το Future Economic Lab Journal στοχεύει στην σύνδεση της έρευνας με την αγορά, την προώθηση της οικονομικής παιδείας και την πληροφόρηση για τα σύγχρονα οικονομικά, και μη, ζητήματα. Αποτελεί πλατφόρμα δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων γνώμης, που μπορούν να υποβάλουν σε αυτή φοιτητές κάθε βαθμίδας. Τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να ακολουθούν ορισμένες οδηγίες που έχουν τεθεί από την επιστημονική μας ομάδα, μπορούν να είναι γραμμένα είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική Γλώσσα και δεν υπάρχει περιορισμός στις θεματικές που μπορούν να κατατεθούν, αρκεί να άπτονται της οικονομικής επιστήμης. Τα υποβεβλημένα άρθρα, θα ελέγχονται από την επιστημονική μας ομάδα και εφόσον κριθούν θετικά θα δημοσιεύονται άμεσα, αυτό αποτελεί δικλίδα ποιότητας.

08.Ποιοί μπορούν να συμμετέχουν στο Future Economic Lab Journal;

Στο Future Economic Lab Journal μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές κάθε βαθμίδας ανεξαρτήτως επιστημονικού υποβάθρου ή σχέσης με την Get Involved. Οι μόνες προϋποθέσεις για την υποβολή επιστημονικού άρθρου γνώμης είναι να άπτεται της οικονομικής επιστήμης και να ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στον Βοηθητικό Οδηγό. Παράλληλα, η ομάδα του Future Economic Lab Journal είναι σε θέση να συμβάλλει στην προσπάθεια συγγραφής επιστημονικών άρθρων γνώμης μέσω παροχής συμβουλών και επίλυσης αποριών.

09.Από ποιους αποτελείται η Associates Team της Get Involved;

Στόχο της Get Involved αποτελεί η σύνδεση των πιο ενεργών φοιτητών κάθε βαθμίδας και διαφορετικών επιστημονικών υποβάθρων. Για τον λόγο αυτό, από την ίδρυση της η Get Involved έχει επιδιώξει την δημιουργία ομάδας που αποτελείται από επιστημονικά ενεργούς φοιτητές, με διάθεση να προσφέρουν, αλλά και να εξελιχθούν σαν άτομα και επαγγελματίες. Παράλληλα, επιδίωξη της Get Involved είναι η εκπροσώπηση της στα πιο σημαντικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας μέσω των συνεργατών μας. Ανοίγουν περιοδικά αιτήσεις συνεργασίας για άτομα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα μας.