Το Συνέδριο

Το μοναδικό συνέδριο προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές , όπου νέοι από Ελλάδα και εξωτερικό λαμβάνουν θέσεις Κεντρικών τραπεζιτών και συμβούλων, συζητούν θέματα που αφορούν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της και αποφασίζουν ακολουθώντας τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ως προς το Συνέδριο

Η Ομάδα της #Get_Involved , με προσήλωση στον στόχο της για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας και της διεπιστημονικής προσέγγισης των οικονομικών ζητημάτων, ανακοινώνει τις λεπτομέρειες διεξαγωγής για το Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 • Η Δ’ Προσομοίωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που διοργανώνεται από τη Get Involved, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19 .
 • Για τη διασφάλιση του επιπέδου της Συνεδριακής Εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο η ομάδα της Get Involved διαμόρφωσε την ψηφιακή πλατφόρμα Polymnia, μέσα από την οποία θα διεξαχθεί το σύνολο της Συνεδριακής Διαδικασίας. Η Polymnia έχει διαμορφωθεί ώστε να μεγιστοποιηθεί το ψηφιακό αποτύπωμα της βιωματικής μάθησης και να διασφαλιστεί η υψηλής συχνότητας αλληλεπίδραση των συνέδρων.
 • Στόχος της χρήσης της Polymnia έναντι δημόσια διαθέσιμων πλατφορμών είναι η μεγιστοποίηση της Συνεδριακής Εμπειρίας, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να διαμορφώνει το προσωπικό προφίλ του, να το συνδέει με τα υπόλοιπα social media και να μπορεί να αναρτά υλικό, καθώς και να έχει πρόσβαση στους οδηγούς μελέτης που παρατίθενται από την οργανωτική επιτροπή. Παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους χρήστες, ενσωματώνεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης και η δυνατότητα κοινής επεξεργασίας εγγράφων σε πραγματικό χρόνο.
 • Στην πρώτη μέρα, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί Training Day για τους συνέδρους. Στη διάρκεια αυτής της ημέρας οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά ομιλιών και συζητήσεων με διακεκριμένες προσωπικότητες από τον Ακαδημαϊκό χώρο, τους Οικονομικούς Θεσμούς, τον Τραπεζικό χώρο, και την Πραγματική Οικονομία, όσο και από το Board of Advisors της εταιρείας. Συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις ομιλίες και να θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές, οι οποίοι θα θίξουν μεγάλο εύρος ζητημάτων γύρω από την Ευρωπαϊκή Οικονομία του σήμερα και την σημασία των Κεντρικών Αρχών για την κοινή οικονομία. Τα ονόματα των ομιλητών και το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.
 • Η διεξαγωγή του Συνεδρίου, στο σύνολό του, θα διεξαχθεί μέσα από την πλατφόρμα της Polymnia.
 • Στιγμές από την περυσινή Training Day θα δείτε εδώ
 • Στις υπόλοιπες ημέρες 12,13 και 14 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθούν οι κύριες δραστηριότητες του συνεδρίου.
 • Καταληκτική προθεσμία αιτήσεων 1η Νοεμβρίου 2020.

 

Στις εσωτερικές δραστηριότητες του συνεδρίου η προβλεπόμενη δομή περιλαμβάνει την ύπαρξη 2 Επιτροπών

 • Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: Αρμόδια για την εξέταση των ζητημάτων στην χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα θα εξεταστούν, στο πλαίσιο της, ζητήματα που αφορούν στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον ρόλο της στο Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
 • Επιτροπή Καταστατικής Αναθεώρησης: Στην επιτροπή καταστατικής αναθεώρησης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην διεύρυνση των σκοπών που επιδιώκει να ικανοποιεί με την πολιτική της η Ε.Κ.Τ, καθώς και ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς εσωτερικής της λειτουργίας. Παράλληλα, θα εξεταστεί ο ρόλος της ΕΚΤ σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου με τα όργανα της ΕΕ, οι πολιτικές της σε ζητήματα κόκκινων δανείων και το αποτύπωμά της ως Κεντρικού ρυθμιστή στην ψηφιακή τραπεζική.
 • Στόχος των δύο επιτροπών είναι να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικείωση των συνέδρων με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Κ.Τ. μέσα από τη βιωματική μάθηση. Η μεγάλη διαφορά του συγκεκριμένου οργανισμού από άλλους διεθνείς φορείς, τόσο στη φύση των θεμάτων που επεξεργάζεται, όσο και στον τρόπο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων, δίνουν μια νέα οπτική στους συνέδρους σχετικά με τις προσομοιώσεις και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Προσθήκες στην Δ’ Προσομοίωση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για φοιτητές

 

 • Προστίθεται στη διαδικασία του Συνεδρίου η διαδικασία των Executive Talks. Πέρα από την Training Day, στην οποία θα παρατεθούν ομιλίες από Θεσμικούς εκπροσώπους, Ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου, τα Executive Talks θα διεξάγονται στην έναρξη των υπόλοιπων συνεδριακών ημερών. Στη διάρκεια των Executive Talks θα παρατίθενται σύντομες ομιλίες από ανθρώπους της αγοράς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εξεταζόμενων θεμάτων (λόγου χάρη διαχείριση κόκκινων δανείων) . Οι ομιλίες αυτές θα ενισχύσουν με εικόνες από την αγορά τις ακαδημαϊκές γνώσεις των Συνέδρων πολλαπλασιάζοντας τα γνωστικά οφέλη για αυτούς.
 • Ενσωματώνεται στη διαδικασία, η λήψη Πιστοποιητικού γνώσεων για τους συμμετέχοντες – και όχι απλού πιστοποιητικού παρακολούθησης- με τη διαδικασία του Ebadge. Οι σύνεδροι δηλαδή με το πέρας των διαδικασιών του Συνεδρίου θα απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων με βάση όσα κληθούν να μελετήσουν και να συζητήσουν στη διάρκειά του και θα λαμβάνουν ανάλογα με την επίδοσή τους πιστοποιητικό γνώσης. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την λήψη πιστοποιητικού γνώσεων θα λαμβάνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Προχωράμε σε αυτήν την ενέργεια για την αρτιότερη κατανομή των βραβείων-υποτροφιών (πέρυσι συνολικής αξίας 3.500 ευρώ), αλλά και την άμεση σύνδεση του Συνεδρίου με το LinkedIn& το ψηφιακό Βιογραφικό των συνέδρων.
 • Προσυνεδριακή Προετοιμασία: Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού ενισχύεται η προσυνεδριακή προετοιμασία. Εντάσσονται περισσότερες ατομικές και ομαδικές κλήσεις για την προετοιμασία των Συνέδρων, η κατάθεση εγγράφου σε καθορισμένο χρόνο πριν από το συνέδριο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι θέσεις των Συνέδρων επί των ζητημάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
  • Η κατάθεση των εγγράφων αυτών θα επιταχύνει τη συζήτηση εντός του συνεδρίου, ενώ σε περίπτωση αποριών θα επεμβαίνει η επιστημονική επιτροπή. Η διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου θα ενισχύσει το επίπεδο της προετοιμασίας, αλλά και της εξοικείωσης των συνέδρων με την Ημερησία Διάταξη.

Στόχευση του Συνεδρίου: Βιωματική Μάθηση και Διεπιστημονικότητα

 • Γενικός στόχος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που διοργανώνει η Get Involved όπως αναφέρεται παραπάνω είναι η Διεπιστημονικότητα και η βιωματική προσέγγιση της μάθησης. Στο πλαίσιο και όραμα αυτό έχουν σταθεί αρωγοί το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και σειρά Ακαδημαϊκών και φορέων.

 

Συγκεκριμένα:

 • η επένδυση στην κατανόηση σύγχρονων Οικονομικών εννοιών όπως ο μηχανισμός μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής για φοιτητές εκτός του Οικονομικού Πεδίου και αντίστοιχα
 • η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, των καταστατικών ορίων και του Θεσμικού Διαλόγου ως μέσα αλληλεπίδρασης της ΕΚΤ με τους Θεσμούς και Κράτη μέλη της ΕΕ και της ζώνης του Ευρώ, αποτελούν τον εκπαιδευτικό στόχο του Δ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Συνέδρους

 • Δίνεται βάση στην προσυνεδριακή προετοιμασία, καθώς τα προεδρεία και επιστημονικοί συνεργάτες της Get Involved θα αναλάβουν σε προκαθορισμένα χρονικά σημεία την ανάλυση της Ημερήσιας Διάταξης και των Οδηγών Μελέτης, ενώ θα υπάρχει συνεχής επαφή με την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και δυνατότητα ερωτήσεων σε ζητήματα μελέτης από ομάδες και θα ενθαρρυνθεί η κατάθεση position papers από τους συνέδρους.

 • Στο επίπεδο των συνέδρων υιοθετείται το μοντέλο της Διπλής Αντιπροσωπείας για κάθε χώρα (Double Delegation). Οι σύνεδροι θα γνωρίζουν από νωρίς τα μέλη της κοινής αντιπροσωπείας. Στόχος της αλλαγής αυτής είναι να βρίσκονται σε κάθε επιτροπή, στην αντιπροσωπεία της χώρας, σύνεδροι με διαφορετικά αντικείμενα σπουδών (π.χ. Οικονομολόγοι από κοινού με Νομικούς). Τα οφέλη από αυτήν τη διαδικασία θα είναι πολλαπλά. Σε επίπεδο των ενδοσυνεδριακών συζητήσεων εξασφαλίζεται η πλήρης κατανόηση των θεμάτων και ενισχύεται το επίπεδο του διαλόγου. Παράλληλα, ενισχύεται η ομαδικότητα, όσο και η δημιουργία ευρύτερου δικτύου ανθρώπων.

 • Για την ενίσχυση της μελέτης και την διευκόλυνση των συμμετεχόντων θα δοθούν εξειδικευμένοι οδηγοί μελέτης για την κάθε χώρα, όσο και Κεντρικός Οδηγός Μελέτης, εστιασμένος στην ανάλυση των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στην ατζέντα ημερήσιας διάταξης. Οι Οδηγοί μελέτης έχουν την έγκριση και την εποπτεία μελών του Advisory Board και επιστημονικών συνεργατών που τιμούν με τη συμμετοχή τους αυτή τις διαδικασίες του συνεδρίου.

Dress Code

Αγαπητοί συμμετέχοντες,

Προκειμένου να διατηρηθεί η προσομοίωση όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ζητηθεί από όλους τους υποψηφίους να ακολουθήσουν τα πρότυπα της διεθνούς τυποποιημένης επαγγελματικής ενδυμασίας.

– Για τους άνδρες, το κουστούμι αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Η γραβάτα δεν είναι υποχρεωτική.
– Για τις γυναίκες, προτείνεται επίσης μια ευπρεπής επαγγελματική εμφάνιση με το κοστούμι να αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή. Επιτρέπονται επίσης οι μπλούζες, τα πουλόβερ και τα φορέματα.
Απαγορεύονται τα κοντομάνικα μπλουζάκια, τα σορτς και τα αθλητικά παπούτσια.

Ο ενδυματολογικός κώδικας ισχύει για όσο διάστημα βρίσκεστε στον χώρο του συνεδρίου. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις μπορείτε να ντυθείτε όπως επιθυμείτε.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω πληροφορίες;

Στο E-mail της διοργάνωσης, καθώς επίσης και στη σελίδα μας στο Facebook.

Γιατί να επιλέξω την συγκεκριμένη προσομοίωση;

Μία προσπάθεια μιας ομάδας από όλο το εύρος της Ελλάδας, βασισμένη σε μια ιδέα που αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτιά, καθώς σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει δημιουργηθεί συνέδριο προσομοίωσης του συμβουλίου της ΕΚΤ, με διάθεση να προσεγγιστούν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τα πλέον φλέγοντα ζητήματα της Ευρωπαϊκής οικονομίας του αύριο.

Χρειάζομαι εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετέχω στο συνέδριο;

Το συνέδριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές, τόσο προπτυχιακούς, όσο και μεταπτυχιακούς, οικονομικών και νομικών σχολών, αλλά και σε όλους όσους ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Πώς θα πρέπει να προετοιμαστώ για το συνέδριο;

Γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που θα εξεταστούν  στο συνέδριο η οργανωτική επιτροπή έχει μεριμνήσει ώστε να δημοσιευτούν έγκαιρα οι αρχικές προτάσεις ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν, όσο και λεπτομερείς οδηγοί μελέτης με στοιχεία της οικονομικής πραγματικότητας για την κάθε χώρα. Με την βοήθεια αυτών η προετοιμασία θα είναι  πολύ ευκολότερη.

Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή των συμμετεχόντων;

Κριτήρια επιλογής  θα είναι το βιογραφικό του αιτούντα, με έμφαση στην  συνεδριακή  εμπειρία. Ωστόσο, η οργανωτική επιτροπή έχει θέσει ως στόχο και την συμμετοχή ατόμων τα οποία λαμβάνουν για πρώτη φορά μέρος σε συνέδριο.

Τι έχει να μου προσφέρει αυτό το συνέδριο;

Το συνέδριο έχει να προσφέρει στον συμμετέχοντα ποικιλοτρόπως. Πρωτίστως, αντίληψη του πολυσύνθετου της διαδικασίας αποφάσεων της ΕΚΤ γιατί πίσω από κάθε απόφαση λανθάνουν οι επιδιώξεις 28 κρατών.

Γνωριμία με άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε πολύπλοκα και πολύ σημαντικά ζητήματα.

Επίσης, το συνέδριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες soft skills αλλά και σημαντικές εμπειρίες στον χώρο των διαπραγματεύσεων και της οικονομικής πολιτικής.

Βραβεία Γ’ Συνεδρίου

Πρόσθετες Δραστηριότητες & Βραβεία Γ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης Ε.Κ.Τ

Η Get Involved θέλοντας να δώσει μέσα από τις δράσεις της ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές που λαμβάνουν μέρος και διακρίνονται σε αυτές προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες. Μέσα από συνέργειες, που έχουν δημιουργηθεί με Εταιρείες και Εκπαιδευτικούς Φορείς, είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε μια ήδη ξεχωριστή Συνεδριακή εμπειρία. Εκτός της μοναδικότητας του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ε.Κ.Τ. , προστίθενται στο περιθώριό του οι παρακάτω δράσεις:

 1. Στο σύνολό τους οι Σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του συνεδρίου δύο κύκλους συμβουλευτικής όσον αφορά τα επόμενα βήματα της καριέρας τους! Σε συνεργασία με την κ. Καλογερά, Narrative Career Coach and Admissions Consultant του γραφείου ΜΚCareer Choices https://mkcareerchoices.com/el/ θα διοργανωθούν στο περιθώριο των ημερών του Συνεδρίου δύο workshop στα οποία όλοι οι σύνεδροι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Αυτά θα αφορούν:
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές Νομικής (LLM) στην Ευρώπη και στην Αμερική (14 Δεκεμβρίου 2019)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές Χρηματοοικονομικών στην Ευρώπη και στην Αμερική (15 Δεκεμβρίου 2019)
 1. Στόχοι του σεμιναρίου, με τα λόγια της κ. Καλογερά, είναι:

– να μάθετε πως να επιλέγετε τα κατάλληλα προγράμματα για εσάς με βάση τους επαγγελματικούς σας στόχους αλλά και τις μέχρι τώρα ακαδημαϊκές σας επιδόσεις.

– να κατανοήσετε τη δομή των διαφορετικών προγραμμάτων στις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και πως να καταθέσετε μια αίτηση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους.

– να γράψετε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα και personal statement.

 1. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας της #Get_Involved με το #Ινστιτούτο_Χρηματοοικονομικού_Αλφαβητισμού υποστηρίζουμε έμπρακτα την εκκίνηση του καινοτόμου e-learning προγράμματος «Απλά Χρηματοοικονομικά για όλους». Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 μηνών και διοργανώνεται από την Επιστημονική Ομάδα του Ινστιτούτου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά! Απευθύνεται σε φοιτητές και ευρύτερα σε πολίτες, που επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένα και με πολύ απλό τρόπο γνώσεις πάνω σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες απαραίτητες για το σύγχρονο πολίτη.

 

Συγκεκριμένα στη διάρκεια αυτού του προγράμματος θα εξεταστούν έννοιες όπως η διαχείριση εισοδήματος, οικονομικός προγραμματισμός, βασικές επενδυτικές μέθοδοι, στοιχεία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής κ.α.

 1. Στο πλαίσιο της επιβράβευσης των προσπαθειών των φοιτητών εντός του Συνεδρίου, θα δοθούν ως #βραβείο σε φοιτητές που θα διακριθούν στη διαδικασία της Γ’ Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2 υποτροφίες συνολικής αξίας 700 ευρώ για την παρακολούθηση του Β’ κύκλου με έναρξη τον Ιανουάριο του 2020. Περισσότερα στο http://homefinance.unipi.gr/?fbclid=IwAR2AIo5bEEwR5IuEVs5o-DOoTNpdC_pgVWrXLiI_89Y_GBIhfsanKEre2Y0

Στιγμές Προηγούμενων Συνεδρίων

Στιγμές από το Γ’ Συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ | 13-16 Δεκεμβρίου 2020
Στιγμές από το Β’ Συνέδριο Προσομοίωσης ΕΚΤ | 9-12 Νοεμβρίου 2019

 

Translate »