Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναπτύχθηκε από φοιτητές για φοιτητές. Η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης της συνεδριακής εμπειρίας είναι η κύρια επιδίωξη της ομάδας της Get Involved, παράλληλα με την βελτίωση κάθε φορά του τελικού αποτελέσματος για τους συνέδρους. Οι στόχοι του Συνεδρίου περιλαμβάνουν:

  1. Την προώθηση της οικονομικής παιδείας και συγκεκριμένα την κατανόηση των προκλήσεων της Ζώνης του Ευρώ. Οι οδηγοί μελέτης, τα προσυνεδριακά workshops, τα expert talks κατά την διάρκεια της Training Day, καθώς και η διαδραστικές 3ήμερες συνεδριάσεις συνθέτουν αυτή τη διαφορετική συνεδριακή εμπειρία. 
  2. Την μέγιστη συμπερίληψη φοιτητών ανεξάρτητα του επιστημονικού πεδίου. Σημείο κλειδί για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι η Παροχή προσυνεδριακής υποστήριξης από την επιστημονική ομάδα της Get Involved, η οποία αποτελείται από διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το υλικό μελέτης (Οδηγός Μελέτης, Ευρετήριο Οικονομικών Όρων κ.α.), καθώς και οι κλήσεις προσυνεδριακής προετοιμασίας, διασφαλίζουν την υποστήριξη των συμμετεχόντων κάθε υποβάθρου.
  3. Την διάδοση της εγκυρότερης και πιο εμπεριστατωμένης οπτικής στους καίριους οικονομικούς προβληματισμούς που εξετάζονται στο συνέδριο. Η Υποστήριξη και συμμετοχή ορισμένων από τους σημαντικότερους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Το Συνέδριο υποστηρίζεται από το 2019 από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την οποία παρουσιάζονται και συνδιαμορφώνονται οι θεματικές του εκάστοτε Συνεδρίου. Ο Διοικητής της ΤτΕ πραγματοποιεί την εναρκτήρια ομιλία στην Training Day από το 2019.
  4. Την δυνατότητα κάθετου και οριζόντιου Networking για τους συμμετέχοντες. Στο Συνέδριο λαμβάνουν μέρος φοιτητές με διαφορετικά ακαδημαϊκά επίπεδα, υπόβαθρα αλλά και γεωγραφική διασπορά, που όμως έχουν κοινά ενδιαφέροντα και αποτελούν ορισμένους από τους πιο ενεργούς φοιτητές στην Ελλάδα (κάθετη διασύνδεση). Παράλληλα, στις διαδικασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν, είτε ως ομιλητές, είτε μέσω workshops διακεκριμένοι άνθρωποι της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου (οριζόντια διασύνδεση) με τους οποίους οι σύνεδροι έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν.

 

Κάθε βήμα και διαδικασιών που θεσπίζει και ακολουθεί η ομάδα της Get Involved υπηρετεί τους παραπάνω στόχους και διασφαλίζει το μέγιστο γνωσιακό αποτύπωμα μέσα από μια βιωματική και συμμετοχική διαδικασία μάθησης.