Οι Δράσεις μας

Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας

Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το πρώτο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί την κύρια δράση της Get Involved και διεξάγεται σε ετήσια βάση. Αποτελεί το μοναδικό φοιτητικό συνέδριο που αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων φοιτητών οικονομικών, νομικών και διεθνών ευρωπαϊκών τμημάτων στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα της εποχής και στην κατανόηση της σημασίας της νομισματικής πολιτικής στην καθημερινότητά μας. Οι φοιτητές παίρνουν θέση Κεντρικών Τραπεζιτών και Νομικών εκπροσωπώντας συγκεκριμένο κράτος-μέλος της Ζώνης του Ευρώ. Από το 2020, συμμετέχει στο πρόγραμμα ECB Strategy Review της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο Προσομοίωσης παρακαλώ πατήστε εδώ.

Get Involved Intelligence

Η Get Involved στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της -την οικονομική παιδεία, την διεπιστημονικότητα και την επιμόρφωση των φοιτητών- έχει αναπτύξει ένα σύνολο πολυεπίπεδων δράσεων εστιασμένων στην παρουσίαση με απλό και κατανοητό τρόπο των σημαντικότερων γεγονότων και πληροφοριών στον εκάστοτε τομέα. Το Get Involved Intelligence αποτελεί τον κοινό χώρο παρουσίασης τριών σημαντικών εγχειρημάτων, ονομάστηκα: την Σύνοψη Οικονομικού Δελτίου, το ESG Insights και το Infographics Projects.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εγχείρημα του Get Involved Intelligence πατήστε εδώ.

Get Involved Events

Η επιδίωξη για διεπιστημονική προσέγγιση των σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Get Involved. Για το λόγο αυτό, η ομάδα της Get Involved διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για την παρουσίαση των εν λόγω ζητημάτων στο σύνολο του εύρους τους μέσω επιστημονικών ημερίδων και workshops, με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, εκπροσώπων των θεσμών και ανθρώπων της αγοράς. Η Get Involved έχει διοργανώσει ημερίδες επιστημονικού περιεχομένου σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά.

Για να μάθετε για τα περασμένα Get Involved Events πατήστε εδώ.

In – House Reports

Η ομάδα της Get Involved, το 2020, αποφάσισε τη δημιουργία και δημοσίευση των αποτελεσμάτων των επιστημονικών δράσεων της προκειμένου να αναδείξει την σημασία τους και να προωθήσει τις γνώμες και προτάσεις των συμμετεχόντων της. Η ενδυνάμωση των απόψεων και ιδεών των πιο ενεργών φοιτητών αποτελεί θεμελιώδη επιδίωξη της Get Involved.
Για να δείτε προηγούμενα In-House Reports πατήστε εδώ.

Gallery

Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις της Get Involved παρακαλώ πατήστε εδώ.