Στα πλαίσια του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάποιος/α υποψήφιος/α σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει μέσω δύο ξεχωριστών ρόλων και πόστων.

 

Αναλυτικά οι ρόλοι και τα κόστη συμμέτοχης:

Κεντρικός Τραπεζίτης: Μέσω του εν λόγω ρόλου ο/η σύνεδρος λαμβάνει τον κύριο ρόλο του Συνεδρίου, καθώς λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες τροποποίησης της Ημερήσιας Διάταξης και την σχηματοποίηση του τελικού αποτελέσματος του Συνεδρίου. Ως Κεντρικός Τραπεζίτης ο/η σύνεδρος συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της εκάστοτε επιτροπής, διαπραγματεύεται με τα υπόλοιπα μέλη των επιτρόπων, καταθέτει και ψηφίζει προτάσεις για την τροποποίηση της Ημερήσιας Διάταξης.

Staff: Μέσω του εν λόγω ρολού ο/η συμμετέχοντας/ουσα συμβάλει ενεργά στην διεξαγωγή του Συνεδρίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του. Ορισμένες από τις κύριες αρμοδιότητες της ομάδας Staff είναι η συμβολή στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επιτρόπων, η διατήρηση των λιστών του Συνεδρίου και η οργάνωση των διαλειμμάτων μεταξύ των Συνεδριάσεων. Η οργανωτική ομάδα συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα Staff και σε κανένα σημείο η ομάδα δεν λειτουργεί μόνη, αλλά λειτουργεί πάντα σε συνεργασία με κάποιο μέλος της οργανωτικής ομάδας.

Αναλυτικά τα κόστη και οι παροχές συμμέτοχης ανά ρόλους:

Κεντρικός Τραπεζίτης | Κόστος €60

Παροχές:

 • Συμμετοχή στις 4 ημέρες του Συνεδρίου.
 • Ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές του Συνεδρίου.
 • Light Lunch και καφές για τις 4 ημέρες του Συνεδρίου.
 • Πρόσβαση στο υλικό προετοιμασίας.
 • Δημιουργία λογαριασμού στην Polymnia.
 • Συμμετοχή στις προσυνεδριακές κλήσεις.
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (εφόσον καλυφθεί το απαραίτητο ποσοστό συμμετοχής).
 • Δυνατότητα διεκδίκησης Πιστοποιητικού Γνώσης.

 

Staff | Κόστος €35

Παροχές:

 • Συμμετοχή στις 4 ημέρες του Συνεδρίου.
 • Light Lunch και καφές για τις 4 ημέρες του Συνεδρίου.
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (εφόσον καλυφθεί το απαραίτητο ποσοστό συμμετοχής).

 

Προσόχη: Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και την οριστικοποίηση συμμετοχής, εφαρμόζεται πολιτική μη επιστροφής χρημάτων.