Γνωρίζοντας την Get Involved

Η Get Involved ΑΜΚΕ αποτελεί μία πρωτοβουλία νέων για την ανάπτυξη της οικονομικής παιδείας σε διεπιστημονικό επίπεδο, με τη χρήση σύγχρονων και βιωματικών μεθόδων εκπαίδευσης. Η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης αποτελεί πρωταρχικό στόχο της. Για την επίτευξη των προαναφερόμενων έχει προβεί σε μια σειρά δράσεων και συνεργασιών που αποσκοπούν στην εκπαίδευση νέων φοιτητών κάθε βαθμίδας πάνω στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα.

Οι Δράσεις μας:

 

Την κύρια δράση της Get Involved αποτελεί το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το πρώτο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί το μοναδικό φοιτητικό συνέδριο που αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων φοιτητών οικονομικών, νομικών και διεθνών ευρωπαϊκών τμημάτων στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα της εποχής και στην κατανόηση της σημασίας της νομισματικής πολιτικής στην καθημερινότητα μας. Από το 2020, συμμετέχει στο πρόγραμμα ECB Strategy Review της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο Προσομοίωσης παρακαλώ πατήστε εδώ.

Η Get Involved είναι επίσης εκδότης του Future Economic Lab Journal, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας αλλά και στη σύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς. Μέσω του επιστημονικού περιοδικού δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές κάθε βαθμίδας να αναπτύξουν τις ικανότητες έρευνας και συγγραφής επιστημονικών κειμένων γνώμης, πάνω σε ποικίλα ζητήματα της οικονομικής επιστήμης και όχι μόνο. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Future Economic Lab Journal παρακαλώ πατήστε εδώ.

Η Get Involved έχει διοργανώσει ημερίδες επιστημονικού περιεχομένου σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά. Ο στόχος των επιστημονικών ημερίδων είναι η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης των σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων αλλά και η παρουσίαση του συνολικού εύρους τους. Για το λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης των ζητημάτων αυτών από τον ακαδημαϊκό χώρο, από εκπροσώπους της αγοράς και από θεσμικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα Get Involved Events παρακαλώ πατήστε εδώ.

Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης συνθήκης που έχει διαμορφώσει η έξαρση της πανδημίας του SARS-Cov-2, η Get Involved επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιωματικής μάθησης στην με την δημιουργία της πλατφόρμας Polymnia. Η Polymnia έχει δημιουργηθεί για την φιλοξενία διαδικτυακών εκδηλώσεων, και ο στόχος της είναι η μεγιστοποίηση της συνεδριακής εμπειρίας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πλατφόρμα Polymnia παρακαλώ πατήστε εδώ.

Οι συνεργάτες μας:

 

Από την ίδρυση της η Get Involved επενδύει στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών για την διαρκή βελτίωση του αποτυπώματος των δράσεών της. Οι συνεργασίες αυτές δρουν ως εγγυητές της αξίας των προσφερόμενων δράσεων και εξασφαλίζουν την επίτευξη του συνόλου των επιδιώξεων της Get Involved.

Η Get Involved συμβουλεύεται για το σύνολο των δράσεων της τα μέλη του Advisory Board της, το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της αγοράς. Παράλληλα, η Get Involved αναγνωρίζεται ακαδημαϊκά από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και υποστηρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για να δείτε αναλύτικα το σύνολο των μελών του Advisory Board παρακαλώ πατήστε εδώ.

Η Get Involved έχει οργανωτική ομάδα 17 ατόμων, διαφορετικών ηλικιών αλλά και επιστημονικών υποβάθρων, συνδυάζοντας την επιστημονική επάρκεια, την όρεξη για νέες προσπάθειες και την διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων. Παράλληλος στόχος της οργανωτικής ομάδας αποτελεί η υπάρξει μελών της Get Involved στο σύνολο των σημαντικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα. Για να δείτε τα μέλη της οργανωτικής ομάδας παρακαλώ πατήστε εδώ.