Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

  • Οι συμμετέχοντες στην θέση του κεντρικού τραπεζίτη βαρύνονται με κόστος συμμετοχής τους στις διαδικασίες του συνεδρίου ύψους 60€.
  • Οι συμμετέχοντες στην θέση του staff βαρύνονται με κόστος συμμετοχής τους στις διαδικασίες του συνεδρίου ύψους 25€.
  • Οι συμμετέχοντες στην Δημοσιογραφική ομάδα βαρύνονται με κόστος συμμετοχής ύψους 30€.
  • Οι συμμετέχοντες στις οργανωτικές θέσεις του συνεδρίου δεν επιβαρύνονται με κανένα κόστος διότι ενισχύουν τις διαδικασίες του συνεδρίου.
  • Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και την οριστικοποίηση συμμετοχής, εφαρμόζεται πολιτική μη επιστροφής χρημάτων.