Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ | Get Involved

Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Η διοργάνωση του μοναδικού συνεδρίου προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παγκοσμίως. Με έμφαση στην διεπιστημονικότητα και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ιδεώδες. Μια επιπρόσθετη καινοτομία σε αυτή την δράση αποτελεί η Training Day όπου έχει σεμινιριακη δομή. Στην πρώτη Training Day είχαμε την τιμή να έχουμε ως ομιλητές της κα. Λουκα Κατσέλη, κ. Γκίκα Χαρδουβελη, κ. Μαλλιαροπουλο, κ. Βασίλειο Μαστρόκαλο, κ. Παναγιώτη Σταϊκούρα, κ. Νικόλαο Βεττα, κ. Κωστή Χατζηδάκη, κ. Κωνσταντίνο Δράκο, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, κ. Νικόλαο Φιλλιπα.